Day: April 27, 2021

เกาหลีใต้ลงนามซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่ม40ล้านโด๊สเกาหลีใต้ลงนามซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่ม40ล้านโด๊ส

เกาหลีใต้ลงนามในสัญญาขอซื้อวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์เพิ่มอีก 40 ล้านโด๊ส ท่ามกลางความวิตกว่าอาจมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในประเทศ ...

“ตรวจอัลตร้าซาวด์” เจาะลึกถึงสุขภาพได้“ตรวจอัลตร้าซาวด์” เจาะลึกถึงสุขภาพได้

“ตรวจอัลตร้าซาวด์” เจาะลึกถึงสุขภาพได้ คุณเคยปวดท้องหรือเปล่า? รู้ไหมว่าอาการปวดท้องครอบคลุมอวัยวะหลายส่วนที่มีความสลับซับซ้อนและส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมอย่างมาก เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับตำแหน่งและอาการของการปวด ไม่ว่าจะเป็นปวดท้องน้อยแบบปวดตรงกลาง ปวดเหนือหัวเหน่า หรือท้องน้อยขวาหรือซ้าย ปวดหน้าท้องส่วนบน ปวดบ่อยๆ แต่เป็นๆ หายๆ ...