Day: February 25, 2021

อียูไม่มีแผนระงับสิทธิพิเศษทางการค้าของเมียนมาอียูไม่มีแผนระงับสิทธิพิเศษทางการค้าของเมียนมา

สหภาพยุโรปเตรียมใช้มาตรการคว่ำบาตร “อย่างจำเพาะเจาะจง” ต่อกองทัพเมียนมา แต่ยืนยันไม่ใช้มาตรการกดดันทางการค้า ที่อาจมีผลต่อ “สิทธิพิเศษ” ของเมียนมา เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งยังคงยากจน ...